JL EKO AKCIJA

fullsize_distr

by Manja Lekić

Transfer odgovornosti više nije izgovor

Mesec jun u našem studiju nije bio samo mesec kada se planiraju godišnji odmori. Ovaj mesec obeležio je početak projekta na kakvom smo oduvek želeli da radimo, i koji smo na kraju, jednostavno, sami pokrenuli.

Od tada, svakog meseca Jolene Luut u okviru svoje EKO AKCIJE poziva sve ekološki svesne organizacije i kompanije da prijave svoju eco-friendly ideju ili proizvod, a najzanimljivija prijava biva nagrađena potpuno besplatnom explainer video animacijom.

Nismo sami

Konkurs je do sada okupio veoma originalne, ali pre svega korisne projekte za životnu sredinu. Putem svoje akcije JL studio želi da podrži ovakve inicijative, kao i da svojim primerom pokaže kako je moguće i u poslu se zalagati za prave vrednosti. Tempo kojim prijave pristižu iz dana u dan pokazatelj je da postoji veliki broj naših istomišljenika, sa kojima delimo viziju i veru u ekološki svesno društvo, kako u zemlji, tako i regionu!  Organizacije poput WWOOF i Vodne agencije samo su od nekih u nizu koje su ovim putem osvojile potpuno besplatnu video animaciju koja im omogućava da ubuduće na efikasniji način promovišu svoj proizvod, odnosno ideju, i najbitnije od svega – viziju.

How Eco R U?

Ukoliko i sami znate za pokret ili organizaciju koja veruje u pomenute vrednosti, podržite ih, pokažite da vam je stalo, ili ih uputite na nas! Prijave treba slati na info@joleneluut.com, a tim naših storyboardista i kreativaca će rado proći kroz svaki prijavljeni projekat, a onaj najzanimljiviji izabrati za produkciju novog explainer videa, koji na najefikasniji način može promovisati najinspirativniju ideju ili proizvod.


Transfer of responsibility is no longer an excuse

Month of June at our studio represented more than just a month when you would plan a summer holiday. This month was marked by starting a project like some we always wanted to work on, and we ended up, simply, setting it in motion ourselves.
Since June, within Jolene Luut’s ECO ACTION, all environmentally aware organisations and companies are invited to submit ther own eco-friendy idea or product, and the most interesting application is being rewarded with a completely free explainer video animation.

We are not alone

Contest has so far assembled some very original, in the first place useful environment-friendly projects. By starting it’s activity, JL studio wishes to support such initiatives, as wel as show in it’s own example that it is possible to hold the right values in your own business. Applications keep arriving daily in a tempo that definitely shows we are surrounded by many like-minded individuals and organisations – with them we share our vision and belief in ecologically aware society in our country, as well as the other countries of the region! Organisations like WWOOF and Vodna agenicija (Water agency) are ones in a row of many applicants which have won a free animation video that can help them present their product or idea, and the most importantly – their vision.

How eco R U?

If you know of an initiative or an organization that shares the same values, support them, show them that you care, or direct them to us! Send your applications on  info@joleneluut.com, and our team of storyboard artists and creative thinkers will gladly look into every submited project, and choose the most interesting one for production of a new explainer video, that can promote the most inspiring idea or a product in the most efficient way.